Bejelentkezés
Felhasználó:

Jelszó:
- regisztráció -

Antikvárium
Kosár tartalma (0)

Utolsó frissítés dátuma
2022. 09. 28.

Legutóbbi 15 frissítés
13308 »»»
13307 »»»
13310
13309
13205 »»»
13306 »»»
13295 »»»
13293 »»»
13291 »»»
13263 »»»
13262
13286
96209 »»»
13261 »»»
13237 »»»


Smartsector logo
 
Cégünkről Kiadványaink Kapcsolat Antikvárium Érdekességek Rólunk írták Tudnivalók
A Borda Antikvárium kiadványai
 
Könyvészeti szakkönyvek
 
Borsa Gedeon: A régi nyomtatványok anyaga. Bp., 1992. Tanulmány. Illusztrált. Fûzött. vásárlás
 
Gesta Typographorum. Borsa Gedeon 70. születésnapjára írt könyvészeti tanulmányok. Bp., 1993. Tervezte Haiman György. Megjelent 70 számozott példányban. A Szép Magyar Könyv versenyen díjat nyert. elfogyott
 
Borsa Gedeon: A régi nyomtatványok mérete. Bp., 1994. Tanulmány. Szemléltetô mellékletekkel. Fûzött. vásárlás
 
A Magyar Iparmûvészeti Fôiskolán... készült kis példányszámú kiadványok. Bp., 1995. Bibliográfia. Tervezte Virágvölgyi Péter. Fûzött. A Szép Magyar Könyv versenyen díjat nyert kiadvány. vásárlás
 
Ecsedy Judit : Titkos nyomdahelyû régi magyar könyvek. 1549-1800. Bp., 1996. Tanulmány és bibliográfia. Illusztrált. Tervezte Haiman György. Fûzött. A Szép Magyar Könyv versenyen két díjat nyert kiadvány. vásárlás
 
Borsa Gedeon: Michael de Hungaria élete és mûvének nyomtatott kiadásai. Bp., 1997. Tanulmány és bibliográfia. Illusztrált. Tervezte Haiman György. Fûzött. A Szép Magyar Könyv versenyen oklevelet nyert kiadvány. vásárlás
 
Borsa, Gedeon: Michael de Hungaria a Mediaeval Author in Britain. Bp., 1998. Tervezte Haiman György. Fûzött. vásárlás
 
Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Nagyszombat - Buda - Pest. 1772-1849.  
   Elsô kötet: A-K. Bp., 1998. Tanulmány és bibliográfia. Illusztrált. Fûzött. vásárlás
   Második kötet: L-Z. Bp., 2001. Illusztrált. Fûzött. vásárlás
   Harmadik kötet: Bécs. Zebegény, 2010. Illusztrált. Fûzött. vásárlás
 
Ecsedy, Judit: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten. Bp., 1999. Tanulmány és bibliográfia. Orosz István borítékterve. Gazdagon illusztrált. vásárlás
 
Buda Attila: A Nyugat Kiadó története. Bp., 2000. Tanulmány. Illusztrált. A Szép Magyar Könyv versenyen díjat nyert kiadvány. vásárlás
 
Knapp Éva: Officium Rákóczianum. Az I. Rákóczi Ferencrôl elnevezett imádságoskönyv története és nyomtatott kiadásai. Bp., 2000. Tanulmány, bibliográfia, ikonográfia. Gazdagon illusztrált. vásárlás
 
Knapp Éva: "Gyönyörû volt szál alakja" Szent István király ikonográfiája a nyomtatott grafikában. Bp., 2001. Tanulmány és katalógus. Gazdagon illusztrált. Papírkötésben, védôborítóval. vásárlás
 
Az elfátyolozott arckép. Báró Radák Polyxéna kisasszony emlékezete. Kis István költeménye (1803), Knapp Éva tanulmánya és bibliográfia. Zebegény, 2003. Tervezte Kiss István. Papírkötében. A Szép Magyar Könyv versenyen oklevelet nyert kiadvány. vásárlás
 
Gvadányi József: Aprekaszion. Névnapi ugratás 1781-bôl. Hasonmás kiadás Ecsedy Judit és Torda István tanulmányával. Zebegény, 2005. A Szép Magyar Könyv versenyen díjat nyert kiadvány. vásárlás
 
Peregrinálók Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza 1683-1783. Szerkesztette és a szövegeket válogatta: Dörnyei Sándor. Zebegény, 2006. vásárlás
 
Knapp Éva: "A lói tanáts zabolázója" Berei Farkas András vándorköltő élete és munkássága (1770-1832) - munkáinak bibliográfiája. I-III kötet. Zebegény, 2007-2009. vásárlás
 
Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon. Régi Magyarországi Vallásos Nyomtatványok 1. Zebegény, 2014. vásárlás
 
Knapp Éva: Sigray Erzsébet Róza jó illatú rózsáskertje. Régi Magyarországi Vallásos Nyomtatványok 2. Zebegény, 2016. vásárlás
 
Berecz Ágnes - Bíró Gyöngyi: Három református lelki könyv. Régi Magyarországi Vallásos Nyomtatványok 3. Zebegény, 2018. vásárlás
 
Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon / Harmadik rész Baumgarten. Régi Magyarországi Vallásos Nyomtatványok 4. Zebegény, 2019. vásárlás
 
Knapp Éva: VI. Pius pápa imádságos könyve. Régi Magyarországi Vallásos Nyomtatványok 4. Zebegény, 2019. vásárlás
 
Mûgyûjtô Magyarok
 
1. Skultéty Csaba gyûjteménye. Buda és Pest régi látképei és egyéb ritkaságok. Bp., 1998. Illusztrált. Fûzött. Tervezte Haiman Ágnes. A Szép Magyar Könyv versenyen díjat nyert kiadvány. elfogyott
 
2. Haiman György gyûjteménye. Kner nyomtatványok és egyéb ritkaságok. Bp., 1999. Illusztrált. Fûzött. Tervezte Haiman Ágnes. vásárlás
 
3. Szántai Lajos gyûjteménye. Régi magyar metszetek. Látképek, térképek, életképek, arcképek. Bp., 2001. Illusztrált. Fûzött. vásárlás
 
4. Szíj Rezsô gyûjteménye. Elsô kiadások, számozott, illusztrált és dedikált könyvek. Zebegény, 2003. Illusztrált. Fûzött. vásárlás
 
5. Borda Lajos gyûjteménye. Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát munkái. Zebegény, 2004. Illusztrált. Fûzött. vásárlás
 
Bibliofil kiadványok
 
Heltai Jenô: A könyv-ember. Bp., 1992. Novella. Megjelent 150 kézzel számozott példányban. Tervezte Haiman György. vásárlás
 
Weöres Sándor: Fantaisie orientale. Bp., 1994. Vers. Konok Tamás szignált akvatinta metszetével illusztrált. 69 számozott példányban készült. Tervezte Haiman György. Félbôr kötésben, tokban. A Szép Magyar Könyv versenyen két díjat nyert kiadvány. vásárlás
 
Esopus hét fabulája. Favola sette di Esopo. Bp., 1997. Aiszóposz meséinek kétnyelvû (magyar-olasz) kiadását tervezte, illusztrálta és kötötte Szász Regina. Készült 77 kézzel számozott példányban. Tokban. A Szép Magyar Könyv versenyen két díjat nyert kiadvány. vásárlás
 
Weöres Sándor: Találkozásom Sevcsenkóval. Bp., 1998. Tervezte, illusztrálta és kötötte Szász Regina. Készült 111 kézzel számozott példányban. A Szép Magyar Könyv versenyen díjat nyert kiadvány. vásárlás
 
Brant, Sebastian: A bolondok hajója - Das Narren Schyff.
Bp. - Zebegény, 1999-2009. Kétnyelvû kiadvány. Elsô- második- harmadik- és negyedik tized. Fordította Márton László. Eredeti rézkarcokkal illusztrálta Orosz István. Tervezte Zigány Edit, Kiss István. Készült ötven számozott, aláírt példányban, mûvészi bôrkötésben, tokban.
elôjegyzés
 
Zweig, Stefan: A láthatatlan gyûjtemény. Bp., 2000. Fordította Endrei Walter György. Kesselyák Rita két akvatinta metszetével. Tervezte Zigány Edit. Készült 25 számozott példányban. vásárlás
 
 
Tipográfiai változatok Haiman György emlékére
 
Zweig, Stefan: Buchmendel. Bp., 1997. Novella. Fordította Haiman György. Készült az Iparmûvészeti Fôiskolán, 82 kézzel számozott példányban. Tervezte Virágvölgyi Péter. A Szép Magyar Könyv versenyen díjat nyert kiadvány. Papírkötésben. vásárlás
 
Zweig, Stefan: Buchmendel. Bp., 1998. Eredeti rézkarcokkal illusztrálta Orosz István. Tervezte Keresztes Dóra. 75 számozott példányban. A Szép Magyar Könyv versenyen díjat nyert kiadvány.
   Hatvan példány papírkötésben. vásárlás
   Tizenöt példány bôrkötésében. elfogyott
Német nyelvû kiadás.  
   Hetvenöt számozott példány papírkötésben. vásárlás
   Tizenöt számozott példány Juhász János mûvészi bôrkötésében. vásárlás
 
Zweig, Stefan:Buchmendel. New York-Bp., 1999. Tervezte és illusztrálta Bányai István. Készült 112 kézzel számozott példányban. Fûzött. vásárlás
 
Zweig, Stefan: Buchmendel. Bp., 1999. Tervezte és illusztrálta Felvidéki András. Készült 82 kézzel számozott példányban. Papírkötésben. vásárlás
 
Zweig, Stefan: Buchmendel. Bp., 1999. Tervezte Gyárfás Gábor. Illusztrált. Készült 82 kézzel számozott példányban. Papírkötésben. vásárlás
 
Zweig, Stefan: Buchmendel. Bp., 1999. Tervezte és illusztrálta Kiss István. Készült 82 kézzel számozott példányban. Vászonkötésben. A Szép Magyar Könyv versenyen díjat nyert kiadvány. vásárlás
 
Szépirodalmi kiadványok
 
Brant, Sebastian: A bolondok hajója - Das Narren Schyff. Bp., 1999. Fordította, utószóval és jegyzetekkel ellátta Márton László. Illusztrálta Orosz István, tervezte Zigány Edit. Elsô tized. Fûzött. vásárlás
 
Brant, Sebastian: A bolondok hajója - Das Narren Schyff. Bp., 2001. Fordította, utószóval és jegyzetekkel ellátta Márton László. Illusztrálta Orosz István, tervezte Zigány Edit. Második tized. Fûzött. vásárlás
 
Brant, Sebastian: A bolondok hajója - Das Narren Schyff. Zebegény, 2003. Fordította, utószóval és jegyzetekkel ellátta Márton László. Illusztrálta Orosz István, tervezte Zigány Edit. Harmadik tized. Fûzött. vásárlás
 
Brant, Sebastian: A bolondok hajója - Das Narren Schyff. Zebegény, 2009. Fordította, utószóval és jegyzetekkel ellátta Márton László. Illusztrálta Orosz István. Negyedik tized. Fûzött. vásárlás
 
Brant, Sebastian: A Bolondok Hajója. Zebegény, 2008. Fordította, utószóval és jegyzetekkel ellátta Márton László. Vászonkötésben. A Szép Magyar Könyv 2008 versenyen díjat nyert kiadvány. vásárlás
 
Berei Farkas András: A kis Trója pusztulása vagy másként Hódmezővásárhelynek a kártékony, szerencsétlen tűz által történt romlása, [...] Zebegény, 2008. vásárlás
 
Gottfried von Strassburg: Tristan. Zebegény, 2012.
Borda Antikvárium szépirodalmi kiadványa 5.
Elsô magyar kiadás. Középfelnémet eredetibôl fordította, a jegyzeteket és a tanulmányt írta Márton László. Vizkelety András bevezetôjével.
Megjelent 288 példányban. Vászonkötésben, védôborítóval.
vásárlás
 
Hoványi János: Rigó és mandala. Versek. Bp., 2000. Tervezte Kiss István. Fûzött. vásárlás
   Számozott és aláírt (25 példány) vásárlás
 
Parti Nagy Lajos: Petőfi Barguzinban. Költemény. Zebegény, 2009. Tervezte és illusztrálta Felvidéki András. Haránt alakú, papírkötésben. vásárlás
 
Parti Nagy Lajos: Petőfi Barguzinban. Költemény. Zebegény, 2009. Tervezte és illusztrálta Felvidéki András. Haránt alakú, vászonkötésben, védőborítóval. Hatvan, számozott, a szerző és az illusztrátor aláírásával ellátott bibliofil példány. vásárlás
 
Mascarion Könyvek
 
Szőnyi István: Kép. Megjegyzések a művészetről. Zebegény, 2006. Tervezte
Kiss István. Papírkötésben. A Szép Magyar Könyv versenyen oklevelet nyert kiadvány.
vásárlás
 
Knapp Éva:: Egy hódmezővásárhelyi vándorköltő viszontagságai. Berei Farkas András élete és munkássága (1770-1832). Zebegény, 2007. Tervezte Kiss István. Papírkötésben. elfogyott
 
Liszt Ferenc: A tizenötéves - - naplója. Zebegény, 2011, Borda Antikvárium, (Vác, Nalors grafikai műhely). Első magyar kiadás. Kartonált, védőborítóval. vásárlás
 
Rákóczi Kártya: Harminckétlapos magyar kártya. Tervezte Felvidéki András. A kisérőfüzetben (72 p.) a kártyalapokon szereplő személyek és ábrák ismertetése. Papírdobozban. Zebegény, 2011, Borda Antikvárium, (Nalors grafikai műhely). 68, [4] p. , 32 kártyalap 112x70 mm. vásárlás
 
Borda Lajos: H.J.J., aki a KK-n csomót keresett és talált [...]. Borda Antikvárium Könyvészeti Kiadványai 17. Zebegény, 2016. vásárlás
 
Borda Lajos: F.G.F., a pecsételt példányok perzekutora, avagy egy néma levente és egy antikvárius disputája. Borda Antikvárium Könyvészeti Kiadványai 18. Zebegény, 2016. vásárlás
 
Szöveges CD lemez
 
Mit mondanak a harangok? Elmondja Szabó Gyula. Magyar költôk (Ady, Balla D. Károly, Dsida, Erdélyi József, Juhász Gyula, Márai, Nagy László, Petôfi, Reményik stb.) versei. Bp., 2000. vásárlás
 
Elôkészületben
 
Brant, Sebastian: A bolondok hajója - Das Narren Schyff. Kétnyelvû (magyar és német) kiadvány. Ötödik tized. érdeklôdés